micheile-henderson-ppzass086os-unsplash_1_20201201_110222

Welkom bij 'Huize Graveland'

Zorg, waarbij het welbevinden van de mens centraal staat.

_mg_3909_aurorahdr-edit-edit-edit_1_20210624_162651

Huize Graveland opent 1 mei 2022 haar deuren!

Wonen in Huize Graveland

Huize Graveland is een particulier woon-zorginstelling waar 18-24 ouderen wonen. Daarbij geldt dat er meerdere wooneenheden geschikt zijn voor echtparen.

Bij ons voelt u zich thuis

Zorgen gaat veel verder. Waar wordt een mens echt gelukkig van? Deze vraag staat bij ons centraal en stellen wij onszelf meerdere keren per dag. Het is een enorme verrijking om mensen zo te kunnen helpen dat er vanuit ongemakken en verdriet een gevoel ontstaat van geluk en tevredenheid.

Ieder mens is verschillend en heeft andere behoeften. Het woonzorghuis biedt zorg in combinatie met het geloof in God. Dat betekent gelukkig zijn op menselijk gebied maar nog meer geluk ervaren met God, deze zaken zijn zeer met elkaar verbonden. 

Daarbij komt dat u bij ons niet alleen bent en u zich echt thuis kunt voelen in een warm thuis te midden van uw eigen vertrouwde spullen. Uw dag en uw avond zien eruit zoals u dat graag zou willen!

De zorg die de eenzaamheid wegneemt...

Verbondenheid koppelen wij aan de veiligheid. Wanneer iemand zich verbonden voelt in een groep, fijn voelt, zichzelf kan en mag zijn en dit uitdraagt dan geeft dit een gevoel van veiligheid. Veilig om als mens te zijn wie je mag zijn en bent. Deze veiligheid kent nauwelijks eenzaamheid. Het tegenovergestelde van eenzaamheid is verbondenheid. 

Wij zetten ons niet alleen in om een veilig huis te bieden in de vorm van een goedgekeurd gebouw en goedgekeurde professionele zorg, maar ook vooral de zorg die niet waarneembaar is. Daar mogen wij ook het geloof bij hebben dat God ons hierin zal voorgaan en ondersteunen.

Onze locatie

Een nieuwe invulling van het voormalig gemeentehuis te Bleskensgraaf

Voor wie is Huize Graveland?

De appartementen van Huize Graveland zijn bedoeld voor senioren met een zorgvraag, die zoveel mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en leven, maar graag de zorg en het sociale leven dichtbij willen hebben. Om voor deze appartementen in aanmerking te komen heeft u een indicatie van zorg nodig. Het kan zijn dat u al een zorgindicatie heeft, of denkt dat u hiervoor in aanmerking komt. Als u zorg nodig heeft wordt dit geregeld via ons eigen team. De zorg is binnen handbereik! 

In Huize Graveland scheiden wij wonen en zorg, bewoners van Huize Graveland kunnen zelfstandig wonen in deze appartementen. Huize Graveland heeft als doel om uw zorgwensen en -behoeften te vervullen, zodat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Wij kunnen u hierin ondersteunen en beoordelen of een appartement bij Huize Graveland passend is voor u.

In de praktijk zult u ervaren dat u dichtbij andere mensen woont en leeft. Ook kunt u zich naar behoefte inzetten voor allerlei werkzaamheden binnen en buiten Huize Graveland. Dat kan voor de andere bewoners een helpende of steunende hand zijn, maar kan ook b.v. de tuin onderhouden zijn. U kunt deel nemen aan de gezamenlijke eet- en drinkmomenten en verdere activiteiten.

Service van het woonzorghuis

In het appartement maakt u gebruik van de voorzieningen van Huize Graveland als u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld de maaltijden in Huize Graveland nuttigen en van de gezamenlijke leefruimte gebruik maken. Huize Graveland biedt zorg op maat, persoonlijke zorg naar wens!

Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.
― Jesaja 46:4
https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/aHVpemUtZ3JhdmVsYW5kLW5s/5fc61acfa8de4/picture1_1_20201201_112831.png

Voor meer nieuws, bezoek ons op Facebook