Over de zorg

Wij bieden warme zorg naar wens en de behoefte van onze bewoners

Verbondenheid koppelen wij aan veiligheid. Wanneer iemand zich verbonden voelt in een groep, fijn voelt, zichzelf kan en mag zijn en dit uitdraagt dan geeft dit een gevoel van veiligheid. Veilig om als mens te zijn wie je bent. Deze veiligheid kent nauwelijks eenzaamheid. Het tegenovergestelde van eenzaamheid is verbondenheid. 

Voor ons betekent een een fijn en veilig thuis niet alleen een goedgekeurd gebouw waar kwalitatief goede zorg verleend wordt, maar het gaat ons ook om de zorg die niet waarneembaar is. Namelijk, de persoonlijke aandacht die iedereen verdient. Wij hebben daarin ook het vertrouwen dat wij gesteund worden door God om ons mooie werk voor senioren te mogen doen. Hij gaat ons voor.