"vrienden van huize graveland"

Met genoegen kunnen wij u mededelen dat de Stichting Vrienden van Huize
Graveland is opgericht. Op 30 april 2022 heeft de oprichtingsvergadering
plaatsgevonden. De Statuten of oprichtingsakte zijn notarieel goedgekeurd en de
Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.


Wie zijn wij?
Wij zijn medewerkers van Huize Graveland, die met veel plezier en professie zorg
bieden aan de bewoners van het zorghuis. Wij ervaren dat iedereen die bij Huize
Graveland werkt grote zorg aan de bewoners verleent en dat de bewoners zich bij
ons thuis voelen. Toch willen wij meer. Wij willen graag middelen beschikbaar stellen,
of activiteiten met de bewoners ondernemen, die uit de reguliere exploitatie niet
bekostigd kunnen worden. Denk hierbij aan de aankoop van een duofiets, waarmee
met een bewoner een rondje gefietst kan worden in de polder, of een bezoek met
een rolstoelbus naar bijvoorbeeld een tuincentrum, dierentuin etc. Om hier gelden
voor te verwerven en deze te beheren hebben wij de Stichting Vrienden van Huize
Graveland opgericht.


Wat is de doelstelling van de Stichting?
De doelstelling van de Stichting is het verwerven en beheren van giften, die door het
aankopen van middelen of het organiseren van activiteiten, volledig ten goede
komen aan de bewoners van Huize Graveland. Deze middelen en activiteiten kunnen
niet bekostigd worden uit de reguliere exploitatie en zijn hier aanvullend op. Welke
middelen gekocht worden of welke activiteiten worden georganiseerd, wordt bepaald
door het bestuur, maar hierin wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen
(voor zover mogelijk) van de bewoners en het personeel.


Steunt u dit initiatief?
Indien u dit initiatief ondersteunt en u daaraan financieel wilt bijdragen, kunt u uw gift
overmaken op NL49RBRB8836466060 t.n.v. Vrienden van Huize Graveland te Bleskensgraaf. Mocht u
periodiek een gift willen overmaken, dan kunt u ons machtigen door bijgevoegd
machtigingsformulier in te vullen, in te scannen en naar ons te mailen. Iedere gift,
ongeacht het bedrag, draagt bij aan het welzijn van de bewoners van Huize
Graveland en daar zijn wij u zeer erkentelijk voor. 

Mocht u familie, vrienden of bekenden hebben waar u van denkt dat zij dit initiatief
ook ondersteunen, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze brief, inclusief het
machtigingsformulier naar hen doorstuurt!!!
Met dit initiatief en uw gift(en) hopen wij het welzijn en woongenot van de bewoners
van Huize Graveland nog meer te vergroten. Hartelijk dank daarvoor!
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Huize Graveland,


Dicky Hardeman - van der Schoot, voorzitter
Gerdien van Huuksloot - van Muijlwijk, secretaris
Annet Hooijer - Drooger, penningmeester

Klik hier voor het inschrijfformulier