Veiligheid  en verbondenheid

Zorgondernemers Paul en Sabine wonen in de buurt van Huize Graveland. Zij leiden Huize Graveland samen met een vast team medewerkers, die zoveel mogelijk van hun werktijd daadwerkelijk met de bewoners doorbrengen. Zo bouwen zij een hechte band op met de bewoners en ontstaat er een beschermde en rustige omgeving.

Verbondenheid koppelen wij aan de veiligheid. Wanneer iemand zich verbonden voelt in een groep, prettig voelt, zichzelf kan en mag zijn, dan geeft dit intern veiligheid en geborgenheid. Veilig om als mens te zijn wie je mag zijn en bent. Deze veiligheid kent nauwelijks eenzaamheid. Het tegenovergestelde van eenzaamheid is verbondenheid. 

Wij zetten ons niet alleen in om een veilig huis te bieden in de vorm van een goedgekeurd gebouw en goedgekeurde professionele zorg, maar vooral de zorg die niet waarneembaar is, maar die je alleen kunt voelen. Daar mogen wij ook het geloof bij hebben dat God ons hierin zal voorgaan en ondersteunen.