Identiteit

Woonzorghuis Huize Graveland is ontstaan vanuit de bewogenheid om oudere en hulpbehoevenden mensen te ondersteunen in dezelfde vertrouwde sfeer als thuis. Waarin het belangrijkste, de identiteit, vastgehouden kan worden. Dat betekent dat de identiteit concreet handen en voeten krijgt in onze zorg, in ons spreken en in ons huis. Wij willen met elkaar in gesprek kunnen gaan over de belangrijkste dingen in uw leven, het eerlijk omgaan met elkaar. Dit alles in het Licht van Gods Woord, want God zelf is de Bouwmeester.

smiley-senior-man-talking-with-doctor