Regie over het eigen leven

Onze bewoners houden, samen met hun familie, de regie over hun eigen leven. In Huize Graveland worden levensritme en activiteiten niet opgelegd. En dat geldt ook voor de zorg en het geloofsleven. Met de bewoner zelf of met de vertegenwoordigers – vaak een zoon of dochter – worden er door de zorgondernemers vooraf afspraken gemaakt over de te bieden zorg. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst, regelmatig geëvalueerd en wanneer nodig bijgesteld. Als ze dat willen kunnen de bewoners in Huize Graveland blijven wonen tot aan het levenseinde.