Visie op zorg

Bijbelse normen en waarden bepalen het denken en praktisch handelen. Een gezond lichaam of helder verstand hebben is bij Hem niet van waarde, ieder mens is een uniek schepsel van God, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Wij bieden zorg met een eigen leefsfeer. U gaat deze sfeer herkennen, het sluit immers aan bij de vertrouwde thuissituatie. De identiteit staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van zorg. Wij streven naar een zo optimaal mogelijke dienstverlening. Maar ook op andere terreinen geeft de identiteit houvast, zoals bij handelen rondom het levenseinde. Deze "eigen" zorg is geen luxe, maar noodzaak.

senior-woman-talking-with-her-doctor