De invulling van de zorg in Huize Graveland

Om een beter beeld te krijgen van de zorg die in Huize Graveland verleent zal gaan worden, zullen we even kort benoemen welke type zorg er geleverd gaat worden en wat voor soort appartementen er gerealiseerd zullen gaan worden.

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/aHVpemUtZ3JhdmVsYW5kLW5s/5cb6fe55d02ce/vogelvlucht1_6_20190417_122213.jpg

Type Appartementen

De reguliere huurappartementen zullen toekomstbestendig gerealiseerd worden. Het doel is om de appartementen te transformeren conform de huidige eisen en wensen van de beoogde bewoners.

De beoogde bewoners voor de reguliere appartementen zijn mensen met een zorgvraag die niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen. De appartementen die worden gerealiseerd zijn zelfstandige eenheden, waardoor de regie en de zelfredzaamheid zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft. De appartementen hebben de beschikking over hun eigen sanitair en pantry of keuken.

Type zorg

Het Zorghuis wordt een particuliere woon- zorgvoorziening en biedt in een kleinschalige en exclusieve woonomgeving persoonlijke zorg en dienstverlening aan ouderen.

  • Zorg voor onbepaalde tijd van licht tot intensieve begeleiding.
  • Zorg voor de indicatie ZZP 5-6-7
  • Service aan huis in je eigen appartement (maaltijdservice, personenalarmering)
  • Overige diensten.

Bij de intake wordt gelet op de inpasbaarheid van de zorgzwaarte binnen het team. Het zorghuis garandeert de cliënten 24 uur per dag, 7 dagen in de week service en professionele zorg.

Een onderscheidend concept

Uniek aan dit woonzorgconcept is met name het VPT-product dat gebaseerd is op het scheiden van wonen en zorg. Het concept sluit daarom ook goed aan op het veranderende overheidsbeleid dat inzet op het scheiden van wonen en zorg.

In de afgelopen jaren is de extramuralisering dankzij het veranderende overheidsbeleid in gang gezet. Landelijk gezien is de vraag naar zelfstandige levensloopbestendige appartementen toegenomen. Ook voor dit initiatief beoogt Estea levensloopbestendige appartementen die aansluiten op de vraag en past binnen de visie van de overheid en de verwachte marktontwikkeling. In dit concept zullen de zelfstandige appartementen zorggeschikt en toekomstbestendig gerealiseerd worden. De bewoners kunnen blijven wonen zodra de zorgvraag toeneemt.

  • Het scheiden van Wonen en Zorg Appartementen geheel in de eigen style en wensen van de bewoner, daarbij de verbinding in het waarborgen van de privacy, zelfredzaamheid en eigen regie. Dit d.m.v. goede kwalitatieve zorg, waarbij gegarandeerde tijd en aandacht voor de bewoners aanwezig zal zijn.
  • Het VPT-product waarbij alle appartementen in één gebouw zitten, waardoor de zorg geclusterd is en daardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt;
  • De nauwe samenwerking met het restaurant, Philadelphia en de Vrije baptistengemeente.
  • Het concept heeft een christelijke identiteit, wat beleeft en gezien zal worden in het dagelijkse leven van het zorghuis. Het zorghuis is ontstaan vanuit de bewogenheid om oudere en hulpbehoevenden mensen, te ondersteunen in dezelfde vertrouwde sfeer zoals thuis. Waarin het belangrijkste, de identiteit, vastgehouden kan worden. Bijbelse normen en waarden bepalen het denken en praktisch handelen. Een gezond lichaam of helder verstand hebben is bij Hem niet van waarde, ieder mens is een uniek schepsel van God, met eigen mogelijkheden en beperkingen.
meer informatie:

Zorgondernemers Paul en Sabine Feenstra